Prawa autorskie a dekoracja tortów

Przyjmuje się, że jeśli ktoś tworzy oryginalne dzieło zapisane na nośniku fizycznym, automatycznie staje się właścicielem praw autorskich do niego. Posiadanie takich praw zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do używania danego dzieła, z pewnymi wyjątkami. Ochronie podlega wiele rodzajów dzieł w tym audiowizualne, pisemne, wizualne, teatralne. Czy w związku z tym dzieła ozdabiające torty również podlegają prawom autorskim?

Wizerunki na tortach

Jeśli ustalimy, że grafika wykorzystana do produkcji tortu jest dziełem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, musimy pamiętać, że aby z niego korzystać należałoby uzyskać zgodę. Są jednak wyjątki od tej zasady. Tak zwany dozwolony użytek prywatny, który obejmuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania pojedynczych egzemplarzy dla własnych potrzeb. Oznacza to w praktyce, że każdy może wykonać np. kopię postaci  z bajki, jeśli ten tort jest przygotowywany na rodzinne przyjęcie. Wydaje się, że cukiernia na życzenie indywidualne klientów może wykonać pojedyncze torty i ciasta obejmujące wizerunki znanych postaci, ale nie jest to kwestia jednoznaczna. Nielegalne będzie oferowanie już gotowych projektów tortów zawierających lub stanowiących kopie cudzych dzieł.

Znak towarowy

Wizerunek danej postaci może podlegać dodatkowej ochronie. Może być zarejestrowany jako znak towarowy, którego wykorzystanie ogranicza prawo własności przemysłowej. Znak towarowy to rękojmia właściwej identyfikacji towaru z producentem. Właściwe jego zabezpieczenie daje możliwość korzystania z monopolu w obrocie gospodarczym. Dlatego należy uważać, żeby nie narazić się na przykre konsekwencje.